Statutaire gegevens

Stichting Fietsmaatjes Katwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 82837171

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 862622724

Adres:
Stichting Fietsmaatjes Katwijk
Secretaris Kees Pols
Duinroosstraat 4
2225 RX Katwijk

E-mail: secretaris@fietsmaatjeskatwijk.nl

Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0369 8581 31
T.n.v. Stichting Fietsmaatjes Katwijk

Doelstelling

Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen samen kunnen fietsen met een fietsmaatje (vrijwilliger) op een duofiets en het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden.

Hoofdlijnen beleidsplan

Fietsmaatjes Katwijk beoogt de lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, het contact tussen mensen aan te moedigen en eenzaamheid / isolement te doorbreken.

Fietsmaatjes Katwijk heeft als doel: mensen woonachtig in de gemeente Katwijk die door een beperking, handicap of (hoge) leeftijd niet meer in staat zijn zelfstandig te fietsen in beweging te krijgen. Ook richten we ons op ouderen die kampen met eenzaamheid. Door het gebruik van de duofiets, samen met een fietsmaatje, zijn inwoners van de gemeente Katwijk met een beperking in bewegen, horen, zien of cognitie en eenzame ouderen weer in staat om te fietsen en zijn mensen meer in beweging, vaker buiten en is er sociaal contact. Fietsmaatjes Katwijk vindt het belangrijk dat de organisatie professioneel te werk gaat en kwaliteit levert in de vorm van betrokkenheid en veiligheid.

Klik voor het gehele Beleidsplan.

Bestuurders en beloningsbeleid

Voorzitter: Pieter van Duijn
Secretaris: Kees Pols
Penningmeester: Jaap van Rijn

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Katwijk.

ANBI

RSIN: 862622724

Stichting Fietsmaatjes Katwijk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Jaarverslag / jaarrekening

Als wij een jaar bestaan zullen wij hier ons jaarverslag en jaarrekening plaatsen.

Jaarrekening 2023